Otevírací doba
Pondělí14:00 - 21:00
Úterý14:00 - 21:00
Středa14:00 - 21:00
Čtvrtek14:00 - 21:00
Pátek14:00 - 22:00
Sobota13:00 - 22:00
Neděle12:00 - 20:00

Kontakt
ul. Hlavní 8, 735 43 Albrechtice
+420 774 466 432

Google Maps

Stručná historie

Stará sedlácká usedlost se vším všudy, co k tomu patří: tak to byl dům s číslem popisným 8. Dva pokoje, kuchyň, stáj pro koně, chlév pro krávy, velká stodola a menší budova pro chov selat. Tak se tu hospodařilo od věků. Původní dřevěná budova byla v roce 1859 (tento rok byl umístěn ve štítu budovy) přestavěna na zděnou. Původní majitelé, rodina Głombkových, hospodařila na cca 20 hektarovém pásu půdy, který se táhl od řeky Stonávky až po Sušský les.

historie

V padesátých létech byla většina pozemků včleněna do družstva, druhá část státem poskytnutá pod zástavbu rod. domky za symbolickou náhradu, zůstaly jim budovy, nepatrná část inventáře a pole kolem domu (cca 1 ha). V roce 1978 zemřel poslední z majitelů a budovy chátraly. Po roce 1989 byla potomky původních majitelů provedena rozsáhlá rekonstrukce s cílem využívat budovy ke zcela jiným účelům. Na místě stáji vznikly dvě sauny a šatny k ním, velký pokoj byl přestavěn na malou restauraci, na louce u lesa byly postaveny dva tenisové kurty. Před domem ve stínu stoletého dubu vznikla dlouhá pergola pro venkovní posezení. V roce 1993 bylo vše uvedeno do provozu.

Created by Sebastian Balon 2007